Et norsk produkt

Slepet
Skiglede for hele familien

 
              

Hovedsiden

Film av Slepet

Bilder av Slepet

Flere bilder

To på slep

Detaljer om Slepet

Barnets sikkerhet

Hvordan bruke Slepet

Montering

Utvikleren

Detaljbilder av Slepet

 

 

 

    Viktige detaljer om Slepet  

Slepesnorene er festet til skituppene slik at
- barnet står stødig ved hjelp av snorene fra skituppene
- slepekraften fordeles til begge hender
- barnet lener seg litt bakover for å holde stramme snorer
- barnet, skiene og tauet danner en fast og stødig trekant

- det er viktig at snorene fra skituppen til håndtaket er tilpasset barnets størrelse slik at det blir en rett linje fra skituppen til barnets skulder

Slepesnorene går via en løypebredde-holder slik at
- skienes retning styres uten barnets hjelp
- slepekraften fordeles på to snorer
- halve kraften på hver snor

Til sammen gjør dette at den som sleper kan gå helt normal diagonalgang, mens den som slepes føler det enkelt og lett og har det trygt og behagelig.

Ved slep i løype på vanlig godt føre og med jevn fart, vil kraften som skal til for å slepe et barn på 20 kg, være ca 20 N. Det vil si at draget i snorene tilsvarer det som snoren utsettes for når det løfter en vekt på 2 kg. Snorer og krok er testet og tåler å dra en person på opptil 200 kg på flate med løype og godt føre.

Slepet har vært benyttet og utprøvd i en enkel hjemmelaget utgave i 25 år.
Hovedkomponentene er støpt i solid plast som har gjort det mulig å legge inn sneller for å dra inn slepesnorene.
Snorene som benyttes
- har ønsket styrke
- er tynt for å få plass i snellene
- har en kvalitet som ikke skjærer i hud
- er svart for å synes i snøen.

 
 

Presseomtaler:

Aftenposten

Dagbladet

A & B budstikke
 

 

Bestill
 

Tilbud kr 360.-

Slepet sendes i posten
innen 2 dager etter bestilling.


 Mob.: 926 69 093
 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for nettsiden: Kirstin Vinje